Nhảy tới nội dung

Tella là Nguồn mở

Bảo mật và quyền riêng tư của người dùng Tella là trọng tâm trong sứ mệnh của chúng tôi. Do đó, mã nguồn của ứng dụng hoàn toàn mở. Điều này có nghĩa là mã nguồn được công khai để mọi người có thể kiểm tra: bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra mã nguồn của chúng tôi để xác minh rằng chúng tôi không lạm dụng dữ liệu người dùng, rằng chúng tôi thực sự làm những gì chúng tôi nói, và rằng mã nguồn của chúng tôi đáng tin cậy và an toàn.

Mã nguồn của Tella cho cả Android và iOS có thể được truy cập tại đây trên kho GitHub của chúng tôi. Thay vì tin tưởng chúng tôi, bạn có thể tự kiểm tra mã nguồn hoặc nhờ ai đó mà bạn tin tưởng kiểm tra, hoặc đọc các báo cáo mà các công ty bảo mật độc lập đã lập sau khi kiểm tra mã nguồn của Tella.

Chúng tôi cũng phát hành và duy trì một phiên bản Tella hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở cho Android, không chứa bất kỳ thư viện hoặc phụ thuộc nào có mã nguồn đóng hoặc độc quyền, và hoàn toàn không có bất kỳ trình theo dõi nào. Bạn có thể tìm mã nguồn của phiên bản Tella này tại đây trên Github và trong cửa hàng F-droid.